چرا با وکیل مشورت کنیم؟

  چرا با وکیل مشورت کنیم و برای دفاع از وکیل دادگستری کمک بگیریم؟

  وکیل دادگستری:

  وکیل را میتوان همراه و مشاوری آگاه دانست که در خصوص وقایع و امور حقوقی میتوان از وی کمک طلبید.اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق همراه داشتن وکیل را تصریح نموده و در زمره حقوق شهروندی بر شمرده است .افراد در مواجهه با مسائل و یا مشکلات حقوقی همواره از خود سوال میکنند که آیا نیاز به مشورت با وکیل است؟در زیر تلاش می شود که برخی از فواید حضور وکیل در دعاوی را برشمرد

  جلوگیری از اطاله دادرسی :

  حضور وکیل دادگستری در دعوا ممکن است از چند جنبه موجب جلوگیری از اطاله دادرسی گردد اما این بدین معنی نیست که با حضور وکیل زمان خاتمه دعوا مشخص باشد چرا که با توجه به تشریفات لازم و پیش بینی شده در دعاوی اساسا پیش بینی زمان خاتمه دعوی حقوقی به جهت متغیر بودن شرایط غیر ممکن است.

  اما حضور وکیل دادگستری در دعوی مانع از آن است که ذی حق به جهت اشتباه در طرح دعوی مناسب مجبور به تلف زمان زیادی گردد و سپس درصدد اصلاح دعوی برآید و از این رهگذر حضور وکیل مانع اتلاف وقت افراد و البته دادگاه است.

  از طرفی دیگر وکیل به جهت تسلط بر قوانین وتشریفات قضایی و اداری مراد از طرح دعوی را سریعتر میتواند به دادگاه توضیح دهد همچنین به جهت آنکه به صورت تمام وقت به امور دعاوی مشغول است قطعا سریعتر از ذی حق که علاوه بر دعوی خود اشتغال به شغل دیگری دارد توانایی پی گیری امر را دارد.

  صرفه جویی در وقت و هزینه:

  بدیهی است که با اعلام وکالت وکیل ،فرد یا بی نیاز از حضور در دادگاه میگردد و یا کمتر در دادگاه حضور می یابد و از این طریق نیز در زمان با ارزش افراد صرفه جویی می گردد.

  بهعلاوه نظر به اینکه امر ادعای حق و یا دفاع مستلزم حضور در دادگاه به مدت نسبتا طولانی است اختیار نمودن وکیل باعث صرفه جویی در هزینه های افراد نیز می گردد.

  بهره وری از فرصت دفاع:

  وکیل دادگستری به جهت تخصص و تجربه ی خود از فرصت دفاع فراهم شده که ممکن است صرفا یک جلسه رسیدگی باشد به بهترین نحو ممکن استفاده مینماید چرا که موارد ضروری جهت دفاع در هر پرونده را میداند

  و از مطرح نمودن مسائل بی ارتباط با موضوع خودداری مینماید که این امر علاوه بر کمک به موکل به دادگاه نیز در خصوص ساده نمودن موضوع دعوی کمک مینماید به همین دلیل است که میگویند وکیل دادگستری یار و کمک قاضی دادگاه است و دارای شان همسانی هستند

  دیدگاه ها بسته شده است