ثبت درخواست شرکتهای خصوصی برای انعقاد قرارداد با وکیل


ثبت درخواست شرکتهای خصوصی برای انعقاد قرارداد با وکیل

شرکتهای خصوصی به فراخور فعالیتهای اقتصادی به مشاوره ی وکیل ومشاورین حقوقی نیازمندند وبا توجه به اینکه مطابق قوانین موضوعه شرکتهای خصوصی در خصوص دفاع در پرونده های قضایی و ادعای حقوق خود امکان استفاده از فارغ التحصیلان حقوق را ندارند و در صورت تمایل باید وکیل دادگستری انتخاب نمایند دفتر وکالت محمدرضا طرفی آماده انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی مستقر در شهرستان های آبادان و خرمشهر برای قبول دعاوی و مشاوره حقوقی و تنظیم کلیه ی قراردادها می باشد به این منظور شرکتهای متقاضی میتوانند با پر نمودن فرم ذیل و ثبت آن منتظر تماس و ترتیب ملاقات حضوری باشند

(شماره تماس (الزامی

(نام شما (الزامی

(آدرس پست الکترونیکی شما(اختیاری

موضوع

خلاصه موضوع مشاوره